Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Den lille kunstelsker


”Den Lille Kunstelsker” er tænkt som en kunstklub for børn i målgruppen 0-10 år. Det skal være et tilbud til familier om et medlemskab à la ”børnenes trafikklub” med læringstilbud om visuel kunst og musik. To gange hvert år får barnet tilsendt en kuffert med små opgaver, historier og lege, som alle knytter sig til at lære at opleve kunstværket, og som giver forældre og børn et begrebssæt, der vil give dem større lyst til at besøge de omkringliggende kunsttilbud. Kufferten skal udvikle børnenes kulturelle dannelse og omverdensforståelse i relation til de historiske og etiske emner, som kunsten ofte behandler. “Den Lille Kunstelsker” vil være sammensat på en sådan måde, så den forholder sig til de nyeste læringsteorier.
Kufferten skal udvikles, så hver forsendelse er alderssvarende, og så børn og deres voksne kommer igennem de basale genrer indenfor visuel kunst og musik.
I løbet af udviklingsfasen vil de rette samarbejdspartnere blive identificeret og inviteret – og den helt rigtige form på klubben vil blive udviklet.

I første fase vil kufferterne blive udviklet med aktører fra kulturregion Midt- og Vestjylland. Ligeså, vil udbredelsen og markedsføringen af kunstklubben begrænse sig til det midt- og vestjyske i den første fase. Konceptet vil dog ikke være “midt- og vestjysk”. Når konceptet er udviklet og brugerne er tilfredse med kufferterne, vil vi gerne udbrede børnenes kunstklub på landsplan i Danmark – og videreudvikle klubben i samarbejde med kunstinstitutioner fra andre EU-lande.

Det er vores ønske at bidrage til skabelsen af gode kunstoplevelser for børnefamilier og hjælpe dem til at få øjnene op for, hvilken rigdom og dybsindig omverdensforståelse kunsten kan byde på, også til børn.
Overordnet ønsker vi med projektet at udvikle og udvide de nye generationers begrebsapparat og kreativitet ved at give børnefamilierne den helt basale dannelse, der ruster såvel børn som forældre til mødet med musik og visuel kunst.