Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Find din stemme


find din stemme

find din stemme

Mødet mellem de professionelle sangere og børnene i deres hverdag, er en af grundpillerne i dette projekt. Den anden er udviklingen af områdets sang- og musiklærer, som gennem arbejdet med de professionelle sangere og sangpædagoger får ny inspiration og værktøjer til arbejdet med børnene.

Den Jyske Sangskole vil tilbyde tre forskellige kurser for at udfolde projektet.

”Giv Sangen Vinger”, som er en enkelt inspirationsdag, hvor der er fokus på stemmetræning som leg og læreprocesser, som frisætter børnenes sangglæde. Med konkrete eksempler fra hverdagen, vil sang- og musiklærerne blive inspireret til at arbejde med børn og unge på nye måder i sangtimerne.

”Mere Sang i Klassen” er et længerevarende udviklingsforløb over et halvt skoleår. Det vil indeholde flere besøg på skolen, coaching og inspiration til det daglige arbejde med børnenes sangstemmer og kroppens bevægelse. Børnene vil møde de professionelle sangere og den musiker kultur, de repræsenterer, samt få en fornemmelse for stemmens potentiale.

”Alle Børn kan Synge” er et dybdegående udviklingsforløb over et helt skoleår med opstart, fællesundervisning, individuel coaching/supervision via besøg af sangpædagog/operasanger, samt individuel undervisning af deltagerne. Alle børn kan synge, men mange børn har brug for hjælp til at ”finde deres stemme”.

Formålet med projektet er at udvikle sangkulturen i hverdagen blandt skolebørn i kulturaftalekommunerne. At børnene opdager deres sangglæde og udvikler deres sangtalent i mødet med de professionelle sangere, som kommer ud til børnene på den enkelte skole.
Målet er at skabe et unikt møde mellem børnekulturen og den klassiske sangkultur: Børnekulturen, som den udfolder sig i folkeskolen – og sangkulturen, som den udfolder sig i en klassisk sanginstitution som operaen.