Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark, del II


Projektet består af seks dele, som kort beskrives her. Punkt 1-3 er det systematiske, grundlæggende arbejde, som er forudsætningen for punkt 4-6:

1. Flyvninger: Projektet lægger op til et nationalt luftfotoarkæologisk program med systematiske afsøgninger i områder, hvor metoden er særlig velegnet, i stil med National Mapping Programme (NMP) i England. Overflyvning og gennemgang af ældre luftfotoserier og højdemodellen intensiveres. Fund indføres i den nationale database ”Fund og Fortidsminder” og anvendes i landskabsanalyser i udvalgte områder. Særligt værdifulde områder udpeges (jf. Maltakonventionen artikel 2ii), og mulighed for forvaltning af den ”bedste” kulturarv – både fredede anlæg og nationale kulturarvsarealer – undersøges. Der arbejdes hen imod at skaffe rekvirerede opgaver ved f.eks. større anlægsarbejder og større arkæologiske projekter.

2. Udgravninger og geofysik: Minimale udgravninger, hvor anlæg er vanskelige at tolke. Udvalgte lokaliteter gennemkøres med magnetometer for at underbygge arbejdet med ikke-destruktive metoder. Samarbejdet med frivillige metaldetektorfolk udbygges.

3. Nationalt og internationalt samarbejde: Mulighed for at indgå i regionale, nationale og internationale projekter, som pågår i perioden. Deltagelse i konferenser og møder i ind- og udland, planlægning af to seminarer/kurser i perioden.

4. Udstilling: En vandreudstilling med fokus på luftfotoarkæologi og kulturarv med bl.a. ca. 60 stk. store fotos; stort Danmarkskort på gulvet med de fotograferede steder; fly hvorfra man på gulvet kan se en film med luftfoto-optagelser; landskabsmodel; model af landsby; modeller og grundplaner af oldtidens forskellige hustyper; storskærm med luftfotos; montrer med genstande; evt. dele fra en fælleseuropæisk udstilling.

5. En afsluttende publikation i tilgængeligt sprog med de væsentligste resultater og fotos.

6. Anden formidling: Udbygning af hjemmeside, foredrag, mindre artikler, årlig rapport, kontakt til aviser, radio og TV.

Gennem projektet skaffes større viden om og hensyntagen til Danmarks skjulte kulturarv. Med de her anvendte metoder fremskaffes et langt mere realistisk billede af den skjulte kulturarv, end det vi har i dag. Det giver forskning, beskyttelse af kulturarven og den fysiske planlægning bedre muligheder, og visse dele kan billiggøres.
Resultaterne formidles til den brede befolkning i form af en moderne udstillinger, bog, artikler, hjemmeside, foredrag m.m., der skal få en større del af befolkningen til at føle medejerskab af og forståelse for deres forhistorie. Et videncenter søges forankret på Holstebro Museum.