Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Frivillighedsakademi


”Stærke kulturfrivillige” – Frivillighedsakademi til professionalisering af frivillige.
Projektet skal udvikle og gennemføre et uddannelseskoncept for frivillige, som gør dem til meget kompetente formidlere af kulturen bredt set, og til endnu stærkere aktører på den lokale kulturscene. Projektet skal på den måde øge merværdien af frivilliges indsats i kulturlivet.

Projektet skal løfte frivillighedsindsatsen op på et for Danmark ukendt niveau: Man skal kunne stille større krav til de frivillige, men de skal også have noget ud af det. Det kræver en velorganiseret indsats fra kulturaktørernes side.
Modellen kendes i et vist omfang fra England, og vil i tilpasset omfang blive overført til Danmark.

Projektet vil blive gennemført i faser. Første fase og projektets fundament rummer:
Et kulturarvstema, bl.a. med fokus på at klæde frivillige på til at blive gode vedligeholdere af kulturarven, og formidlere af kulturarv og natur.
I anden og tredje fase kan der for eksempel arbejdes med musikbegivenheder og kulturhuses behov for frivillige med bestemte kompetencer.

Frivillige er afgørende for at sikre og løfte kulturudbuddet i regionen. Projektet skal mobilisere nye frivillige med interesse for særlige områder og fastholde og udvikle frivillige i kultursektoren i Midt- og Vestjylland.
Frivillighedsakademiet skal med en række kurser, konsulentbistand og koordinering medvirke til en stærkere formidling af regionens kulturarv og en stærkere kvalitet og kreativitet i regionens kulturtilbud, både i den daglige drift og i forbindelse med særlige events.