Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Kultur på hjul


Kultur på hjul er et kulturprojekt for børn og unge, hvor kulturinstitutionernes særegenhed formidles på en ny måde.

Formidlingen sker via en bus, der er indrettet som et rullende atelier – et mobilt formidlingsværksted. Bussen er bemandet med 2 professionelle formidlere, der i nært samarbejde med den aktuelle værtsinstitution, tilrettelægger et forløb, der tager udgangspunkt i institutionens egenart.
I perioden, hvor værtsinstitutionen har bussen på besøg (typisk en uge), inviteres forskellige børnegrupper på besøg. Besøget på kulturinstitutionen kombineres med konkrete, kreative og spændende opgaver i bussen, som skal resultere i et synligt, hørbart eller føleligt resultat.
Resultatet skal videreformidles på den respektive kulturinstitution i form af en udstilling, et fotogalleri på kulturinstitutionens hjemmeside, et arrangement for forældre eller andet. Der skal desuden altid efterlades en genstand (et digt, billede, foto eller andet) i bussen, som skal bruges af de børn, der besøger bussens næste ”holdeplads”.

For at styrke netværk på tværs af kommunerne samles formidlerne fra de forskellige kulturinstitutioner til årlige træf, hvor bussens formidlere afholder kurser og workshops, der tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og fælles trinmål. Evalueringen vil blive løbende, og den vil primært blive mundtlig – en dialog omkring de erfaringer og oplevelser formidlerne fra de forskellige institutioner har gjort sig. På baggrund af disse evalueringer vil der ske en løbende udvikling af projektet.

Formålet med projektet er at styrke børn og unges møde med kunsten og kulturen i deres hverdag. Børnekulturen skal synliggøres, samtidig med at man ”sår et frø” hos børnene. Et frø, der kan udvikle dem til fremtidens kompetente kulturbrugere.

Målet er desuden at sikre kompetenceudvikling og opkvalificering af ansatte og formidlere på de kulturinstitutioner, bussen besøger.