Du bruger en meget gammel browser. For en bedre oplevelse anbefaler vi at du bruger en nyere browsere.

Mentor- og master class projekt under Dansk Talentakademi Holstebro


dansk talentakademi

dansk talentakademi

Projektets formål er at give uddannelserne et markant løft og at tilbyde DTAs elever inspiration og ekstraordinære kunstneriske udfordringer og oplevelser, der styrker den enkeltes faglige og mentale udvikling.

Projektet består af to dele:
1. Master classes (tilskud fra Kulturministeriet) har fokus på elevernes faglige udvikling. Der inviteres en række internationalt anerkendte kunstnere, som afholder master classes med elever. I mødet med fremtrædende kunstnere styrkes faglige udviklingsspring hos eleverne. Vi arbejder således pt. for et projekt med Olafur Eliasson, som med billedkunstelever skaber en lys-installation, der er basis for et værk, hvor begrebet ”lys” fortolkes af elever fra øvrige kunstarter.

2. Mentorordninger (tilskud fra Region Midtjylland) har fokus på elevernes mentale og personlige udvikling. Der tilknyttes i løbet af de 3 år en internationalt anerkendt kunstner/personlighed som mentor til hver uddannelse, hver af op til et års varighed. Vedkommende skal dels fungere som mentor for udvalgte elever, dels virke som sparringspartner for grundkursuslederen. Formålet er at give eleverne en ekstraordinær personlig og kunstnerisk oplevelse og udfordring via et forløb, hvor de over en periode på et år flere gange møder en enestående personlighed.

Projekterne supplerer hinanden og arbejder tværkunstnerisk, idet DTA vægter samarbejde og idé-udveksling mellem kunstarterne meget højt. Både master classes og mentorprojekter vil derfor enten være direkte tværfaglige eller indeholder elementer, der inddrager unge fra de andre fag. Projektet skal have internationalt perspektiv.

Dansk Talentakademi, DTA, udbyder 5 grundkurser: Musik (MGK) * Billedkunst (BGK) * Dans (GKD) * Teater/musical (GKS) og Forfatter (FGK). 100 talenter i alderen 15-25 år er under uddannelse på DTA. Antallet er stigende til ca. 150 inden for 2-3 år.
DTA rummer store potentialer nationalt og på sigt internationalt.

DTA er eksempelskabende for kunstnerisk talentudvikling via:
– 5 uddannelser struktureret efter MGKs model, niveau og progression
– fokus på tværkunstneriske aktiviteter og læring på tværs af kunstarter
– højt kvalificerede erfaringer med talentudvikling inden for en lang række kunstarter
– samarbejde med elitesport og andre talentudviklingsmiljøer
– fokus på elevernes internationale udsyn
– fokus på at udbrede kendskabet til opnåede resultater, med henblik på at styrke den kunstneriske talentudvikling i Danmark.
– fokus på at opmuntre unge talenter til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse sideløbende med DTA-uddannelsen.

Formålet er at løfte DTAs undervisning, både hvad angår faglige og den mentale og dimensioner, ved at tilbyde eleverne masterclasses og mentor-møder med kunstneriske personligheder fra den absolutte internationale elite.

I mentorprojektet er særlige formål i region Midtjylland at skabe dialog om talentudvikling i kunstfag, at understøtte fødekæder på området og at sikre at undervisere og ledere i kunstfaget kan drage nytte af projektet.